miercuri, 29 mai 2013

Semnificaţii istorice pentru ziua de 27 mai

Se impune mai mult ca niciodată să fim uniţi în
păstrarea unităţii naţionale, 
altfel o să apelăm la un Mihai Viteazul!


Semnificaţii istorice pentru ziua de 27 mai
1600 – Cele trei ţări româneşti au fost încorporate într-un singur stat sub conducerea lui Mihai Viteazul.
1703 – A fost întemeiat oraşul Sankt Petersburg, viitoare capitală a Imperiului ţarist.

1821 – Tudor Vladimirescu a fost ucis, lângă Târgovişte, din ordinul lui Alexandru Ipsilanti (n. 1780).

1840 – A murit Niccolo Paganini, unul dintre marii virtuozi ai viorii (n. 27 octombrie 1782).

1878 – S-a născut Isadora Duncan, dansatoare americană (d. 1927).

1910 – A murit bacteriologul german Robert Koch, descoperitorul bacilului tuberculozei (n. 1843).

1928 – S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi iniţiatorul Legii privind accesul la dosarele fostei securităţi (d. 5 decembrie 2008).

1974 – Jacques Chirac devine prim-ministru al Franţei.

1984 – A avut loc inaugurarea oficială a Canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat, la vremea respectivă, al treilea canal de navigaţie, ca importanţă, după Suez şi Canalul Panama. Lucrările de construcţie au durat 11 ani.

1984 – A fost resfinţită Biserica Neagră din Braşov, după ce s-au încheiat lucrările de restaurare începute în anul 1970.


Măsuri luate de Mihai Viteazul care atestă   

conştiinţa sa ortodoxă şi de neam

Mihai Viteazul avea nevoie să-şi consolideze poziţia politică şi militară în Ardeal pentru a continua măsurile în favoarea unităţii româneşti, ca expresie a epocii: ortodoxia. În scurtul timp al primei uniri, de câteva luni, Mihai Viteazul a luat măsurile necesare pentru consolidarea elementului românesc şi ortodox, fapt ce-l va face peste secole, fiind model de urmat şi far călăuzitor al unităţii româneşti. Domnia lui Ieremia Movilă, devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfînta Alianţă. În Transilvania, Sigismund renunţa la tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory (de asemenea înclinat către  politica polonă). În această situaţie, unitatea militară a ţărilor române se diminuează, iar Mihai Viteazul, pus în faţa destrămării coaliţiei antiotomane, decide aplicarea “planului dacic”, adică Unirea celor trei ţări române. 
...................................................................
De la început, nobilii maghiari l-au perceput pe Mihai Viteazul ca un unificator al românilor şi un promotor al ortodoxiei în “Restitutio Daciae”, numai autorii manualelor alternative din anul 2000, sponsorizate financiar şi ideologic de Bruxelles, nu au dorit să scrie aceste lucruri şi fapte, falsificând voit istoria domnului muntean.

Ionuţ Ţene


http://www.napocanews.ro/2013/02/masuri-luate-de-mihai-viteazul-care-atesta-constiinta-sa-ortodoxa-si-de-neam.htmlC O M U N I C A T  CU “D A R” 
( D e s t e a p t a – t e  A C U M ,  R o m a n e ! )
Sursa: MCP Press Agency, Irina Zaharia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu